Maskintjänster.

Snöröjning.

Vintertid har vi jour uppdrag för viktiga kunder som vill säkerställa att deras områden ska vara framkomliga oavsett om det blir ishalka eller flera decimeter snö. detta löser vi genom ett bra sammarbete med Ederfors åkeri där flera resurser sätts in så fort som det är möjligt oavsett det är dag, natt eller helg.

Sopning.

Sommartid vet vi alla att det börjar med en vår där allt grus från vinterns halk bekämpning blåser runt och irriterar våra ögon eller luftvägar. där finns vi tillgängliga för att ta hand om detta med en sopmaskin som har uppsammlare så sanden fraktas undan på ett effektivt vis.


All Copy Rights Reserved For AGL-LOGISTIK 2018