Lagerhantering.

Järnvägsgatan 20.

Här i varmlagret jobbar vi mest med pallgods och ett modernt system från ONGOING där våra kunder kan följa och kontrollera sitt gods.

Järnvägsgatan 47.

Kallager avdelningen hanterar mest långt eller tungt gods som lastas eller lossas utomhus och lagras i våra 7000 kvadrat meter stora lokaler

Järnvägsgatan 47.

Med våra egna maskiner och lastbilar löser vi lokala transporter till och från våra lager. Vi kan även hjälpa till med lossningar, lastningar, snäröjningar och sopning av större industriytor.

Järnvägsgatan 20.

Till vår anläggning på järnvägsgatan 20 har vi bryggor med vädertätning som gör lastning och lossning av stycke gods smidigt.All Copy Rights Reserved For AGL-LOGISTIK 2018